Senaste nyheter för våra kunder

Slopat avdrag för representationsmåltider

– och ändring av momslyft

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person. Det är enbart avdragsrätten för representationsmåltider som slopas, dvs utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring som räknas som en måltid.

Man anser att det rent praktiskt kan bli problem om t ex den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill. Därför undantas detta från förbudet, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde, dvs motsvarande sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt.

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara avdragsgilla.

Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dockfortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (plus moms) per person.

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. För sådan utgifter kommer det alltså fortfarande att vara möjligt att göra avdrag med högst 180 kr (plus moms) per person.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Avdragsrätten för kortare interna kurser och konferenser påverkas inte av lagändringen.