HJÄLP MED BOKSLUT

9865b133b6185cf77876c195bec5e94a

Vi gör allt jobb ända fram till revisionen, även koncernredovisningar. Vi eftersträvar ett öppet och bra samarbete med revisorerna så att eventuella oklarheter och frågor kan klaras ut i tid. Om Ert företag inte har revisor ansvarar vi för att årsredovisningen är rätt, oavsett om Ni använder K2- eller K3-reglerna, och våra auktoriserade redovisningskonsulter kan intyga att redovisningen följer Reko genom att lämna en bokslutsrapport. Om Du har en anställd som sköter den löpande redovisningen kan vi hjälpa till med månadsavstämningar och årsbokslut. Det är en ofta uppskattad samarbetsform. Företagsledningen känner trygghet i rapporteringen och den anställde kan ha oss som ”bollplank” och får en kontinuerlig utbildning på köpet.

HUR GÅR DU VIDARE?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer och svarar på dina frågor

Hör av dig till vår kontaktperson Harry Lainio eller Yvonne Hedfors.

Harry Lainio

Auktoriserad redovisningskonsult
harry@netoffice.nu
016-513507
070-575 77 28

Yvonne Hedfors

Auktoriserad redovisningskonsult
yvonne@netoffice.nu
016-513505
070-603 1866

Eller fyll i formuläret nedan:

Beskriv din fråga nedan så svarar vi inom kort.