Brexit På grund av Storbritanniens utträde ur EU(Brexit) hanteras transaktioner med Storbritannien inte som EU-handel längre. Från och med 1 Januari 2021 räknas försäljning av varor till Storbritannien som export, och inköp som import. Vid försäljning och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU. Det finns lite speciella…

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.