Coronagåva och fri parkering även 2021 Riksdagen har beslutat att coronagåvor och fri parkering i anslutning till arbetet är skattefira även under 2021. Reglerna träder i kraft 1 maj men gäller under hela 2021. Skattefri gåva Coronagåvan var en tillfällig skattefri gåva som en arbetsgivare kunde ge anställda under 2020. Riksdagen har nu beslutat att…

Brexit På grund av Storbritanniens utträde ur EU(Brexit) hanteras transaktioner med Storbritannien inte som EU-handel längre. Från och med 1 Januari 2021 räknas försäljning av varor till Storbritannien som export, och inköp som import. Vid försäljning och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU. Det finns lite speciella…

För att få rätt till omställningsstödet får bolaget, eller moderbolaget i den koncern bolaget ingår i, inte ha beslutat om eller verkställt följande värdeöverföringar under perioden mars 2020 till juni 2021: – Aktieutdelning – Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägare eller medlemmar. – Förvärv av egna aktier – Återbetalning av villkorade aktieägartillskott…

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.