Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor 1 januari till 31 december 2021 Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängs till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kr per anställd (3 § lagen [2021:300] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån…

Brexit På grund av Storbritanniens utträde ur EU(Brexit) hanteras transaktioner med Storbritannien inte som EU-handel längre. Från och med 1 Januari 2021 räknas försäljning av varor till Storbritannien som export, och inköp som import. Vid försäljning och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU. Det finns lite speciella…

För att få rätt till omställningsstödet får bolaget, eller moderbolaget i den koncern bolaget ingår i, inte ha beslutat om eller verkställt följande värdeöverföringar under perioden mars 2020 till juni 2021: – Aktieutdelning – Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägare eller medlemmar. – Förvärv av egna aktier – Återbetalning av villkorade aktieägartillskott…

Riksdagen har nu beslutat om att införa omställningsstödet Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. Den nya lagen om omställningsstöd träder i kraft 22 juni 2020. För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader…

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.