Julgåvor och julfest

Julen närmar sig och det är vanligt att visa kunder och sin personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julfest.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2019 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri (fraktkostnader räknas inte in i värdet). Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

 

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som en personlig generositet och är inte affärsbetingade.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex pennor, termosar, väskor, reflexvästar) som är försedda med det givande företagets logotype. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor också 300 kr exklusive moms.

Personalfest

Inför julen har många företag som tradition att bjuda de anställda på julbord eller anordna någon annan form av festlighet. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, i dessa fall under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är som sagt inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning.

Kom ihåg att högst två personalfester per år är avdragsgilla för företaget, ordnar företaget fler personalfester blir dessa ej avdragsgilla och ingen moms kan lyftas. Det blir fortfarande normalt ingen förmånsbeskattning för personalen.

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Julbord för kunder

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för måltider i samband med representation. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande.

Om du bjuder kunder eller samarbetspartners på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda vilket leder till att momsen på julbord inte kan dras av. Ofta bjuder man då en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet.

CategoryPersonal, Skatt
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.