För att få rätt till omställningsstödet får bolaget, eller moderbolaget i den koncern bolaget ingår i, inte ha beslutat om eller verkställt följande värdeöverföringar under
perioden mars 2020 till juni 2021:
– Aktieutdelning
– Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägare eller medlemmar.
– Förvärv av egna aktier
– Återbetalning av villkorade aktieägartillskott

Även återbetald utdelning och återtaget beslut om utdelning begränsar rätten till omställningsstöd.
När det gäller bidrag för korttidspermittering får aktieutdelning inte ske under samma räkenskapsår som bidraget utbetalas.

CategoryNyheter
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.